KKK

Kas meie.tallinn.ee-d rahastab Tallinna linn?
Ei. Meie Tallinna tehnilist ülesehitus on rahastanud Bethnal Green Ventures Londonist ja asjaosaliste perekonnad, jooksev käive tekib reklaamimüügist. Oleme sõlminud Tallinna linnaga vastastikuse koostöö protokolli, mis sätestab, et meie pakume süsteemi Tallinna linna elanikele, MTÜdele ja riigiasutustele tasuta ja tohime selles reklaami müüa.

Mis leht see on?
Meie Tallinn on kohalike elanike, MTÜde ja linna häälekandja, mis toimib samaaegselt nii ajalehe kui foorumina. Siin lehel saab asumitäpsusega diskussiooni tekitada - linnaosad saavad elanikele infot jagada, asumiseltsid saavad linnale teateid edastada, elanikud saavad seltside aruteludele kaasa rääkida. Isegi reklaamid on linnaosapõhised! Ehk siis, kohalikelt kohalikele!

Kas postitamine on tasuta?
Jah. Registreerumine ning postitamine on tasuta, samuti end huvitavate asumite uudiste e-maili peale tellimine. Ainuke tasu eest pakutav teenus lehel on reklaamimine - sedagi imeodava hinna eest.

Mis eristab seda meililistidest ja facebook'ist?
Meililistide miinuspooleks on see, et mahuka listi ja tulise diskussiooni korral võib postkast kergelt liigsest infost ummistuda ja seeläbi võib tähtis osa arutelust üleküllusest tingituna lihtsalt kahe silma vahele jääda. Facebookis aga jõuab info vaid nende inimesteni, kes on liitunud konkreetse grupiga või on vajutanud 'Meeldib' kindla lehekülje peal.

Meie Tallinnas on iga postituse all kommentaarium, tänu millele saab inimene ise otsustada, kuivõrd intensiivselt ta arutelul silma peal hoiab. Lisaks näevad postitusi ja suhtlust ka need, kes sellele lihtsalt ehk peale satuvad või seda asumit sirvides otsivad. Niimoodi võib juhtuda, et vestlusega ühinevad ka need, kes seni pole osanud aktiivsust üles näidata.

Mis uudised mulle meilile tulevad?
Meili peale tulevad ainult need uudised ja teated, mille postitab keegi kasutaja asumisse, mille juures Sa oled vajutanud vastavat nuppu 'Telli'. Jooksvad infovood (kohvikute päevamenüüd ja facebook'ist sissejooksvad uudised) postkasti ei jõua.

Mis kasu teie sellest saate?
Südamerahu, et maailma paremaks muudame.
Ja juhul kui suudame sellise asja Tallinnas tööle panna, oleks tore sellega ka maailma minna.

Meid toetas EAS!


Perioodil 30.09.2013 kuni 30.10.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Interaktsioonidisaini loomine linnakogukonda kaasavale tarkvarale”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.